سبک زندگی

سبک زندگی
1

مانند ایلان ماسک فکر کنید

تفکر اصول اولیه یکی از بهترین راهبردها برای شکستن مسائل پیچیده و ارائه راه حل های اصلی است. همچنین یکی از بهترین راه ها برای یادگیری هنر تفکر واضح است. استدلال اصول اولیه برای سال ها توسط بسیاری از افراد موفق مانند جان بوید (استراتژیست نظامی)، یوهانس گوتنبرگ (مخترع) و ارسطو (فیلسوف باستان) استفاده شده است. با…

سبک زندگی
1

روتین صبحگاهی برای موفقیت

یک روتین صبحگاهی موفق می تواند شرایط را برای بقیه روز تنظیم کند و به شما کمک کند بهره وری، تمرکز و انرژی بیشتری داشته باشید. در اینجا چند عنصر کلیدی وجود دارد که ممکن است بخواهید برای موفقیت در برنامه صبحگاهی خود بگنجانید: ۱-هر روز در ساعت مشخصی از خواب بیدار شوید، حتی در…